Özet Beyan

Özet Beyan

Özet Beyan

Eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya eşyanın Gümrük Bölgesine taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi ve kurumlar tarafından verilen beyandır türüdür.

Her beyan türü gibi dikkat ve özenli bir şekilde yazılması gerekir, yazım işlemi 5 ila 30 dakika dakikadır, ancak hata yapıldığında hatanın düzeltilmesi 5 saat veya 2 gün sürebilir, bu nedenle hatasız yazılması süratli hizmetin temelini oluşturmaktadır. Atabay olarak bu riski müşterilerimiz için en aza indirgeyerek hata oranımızı %0,01(binde bir)’lere düşürmüş durumdayız.

Anahtar kelimenizi girin