Gümrük İşbirliği Komitesi 49. Kez Toplandı

Gümrük İşbirliği Komitesi 49. Kez Toplandı

Türkiye-AB Gümrük İşbirliği Komitesi’nin 49. Toplantısı 29 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleşti. Toplantının başkanlığını AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür V. Mehmet TAN yaptı.

Avrupa Komisyonu açısından başkanlığı Avrupa Komisyonu-Vergilendirme ve Gümrükler Genel Müdürlüğü-Uluslararası ve Genel İlişkiler Müdürü. Sabine HENZLER tarafından yapılan AB Heyeti ile verimli görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda, başta Türk gümrük mevzuatının özellikle Birlik Gümrük Kodu ve ikincil düzenlemeleri çerçevesinde AB mevzuatına uyumu, menşe kuralları, AB kaynaklı teknik yardıma ilişkin projeler ve programlar, fikri mülkiyet hakları, Ortak Transit Sözleşmesi, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının Gümrük Birliğine olası etkileri olmak üzere Türkiye-AB arasındaki gümrük uygulamalarını doğrudan ilgilendiren hususlar ele alındı.

Ayrıca Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan MEDOS projesi kapsamında elektronik ortamda düzenlenen menşe ispat ve dolaşım belgelerinde ıslak imza bulunmaması nedeniyle geçmişte AB ülkelerinin gümrük idarelerince kabul edilmeyen belgelere ilişkin sorun, sağlanan karşılıklı mutabakatla çözüme kavuşturulmuş ve aynı sorunun gelecekte yaşanmaması açısından görüş birliğine varıldı.

Anahtar kelimenizi girin